# نکات_آموزنده_زبان_انگلیسی

ویدئو های آموزش زبان انگلیسی ( vocabulary )

 برای دانلود فیلم ها بر روی هر یک از لینک های زیر کلیک کنید:     Lesson_1_-__Outdoors__-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_2_-__Easy__-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_3_-__Kitchen__-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_4_-__Driving__-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_5_-__Colors__-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_6_-_THANKSGIVING_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_7_-_SPORTS_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_8_-_Love_and_Marriage_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_9_-_Synonyms_for_Love_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_12a_-_INDEPENDENCE_DAY_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_12b_-_INDEPENDENCE_DAY_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_13_-_NOSE_SURGERY_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_14a_-_CONNOTATIONS_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_14b_-_CONNOTATIONS_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_15_-_BULLS_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_18_-_Expressions_About_Tables_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_20_-Taking_a_Road_Trip_-_English_Vocabulary.mp4   Lesson_21_-_Teeth_Idioms_-_English_Vocabulary.mp4
/ 0 نظر / 86 بازدید

اصطلاحات عامیانه

اصطلاحات عامیانه مژده                          good news مشکل پسند              choosy-choosy مد روز                       come into vogue محض تفریح                for kicks لحظه                          jiffy استغفرا...                    my God forgive عیادت کردن                  bide a wee عین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید