داستان های کوتاه انگلیسی با فایل صوتی

 

1 داستان کوتاه یک تازه وارد در آمریکا عکس یک تازه وارد 2 داستان کوتاه آرایشگاه عکس آرایشگاه 3 داستان کوتاه مهتر طویله عکس آرایشگاه 4 داستان کوتاه چترت را بردار عکس آرایشگاه 5 داستان کوتاه خرید رفتن برای چانه زدن عکس آرایشگاه 6 داستان کوتاه اسب سواری http://english4all.ir/node/485 7 داستان کوتاه یک بسته پودر سیر عکس آرایشگاه 8 داستان کوتاه آسیب دیدن موقع دوش گرفتن عکس آرایشگاه 9 داستان کوتاه چاقوی تیز پیت عکس آرایشگاه 10 داستان کوتاه ارائه دهنده خدمات پرداخت صورتحساب عکس آرایشگاه 11 داستان کوتاه ساندویچ خوب عکس آرایشگاه 12 داستان کوتاه ناراحتی معده سارا عکس آرایشگاه 13 داستان کوتاه لطفا با من ازدواج کن! عکس آرایشگاه 14 داستان کوتاه روز رختشویی عکس آرایشگاه 15 داستان کوتاه همسایه پر سر و صدا عکس آرایشگاه 16 داستان کوتاه مسکن جدید عکس آرایشگاه 17 داستان کوتاه آژیر اعلام آتش سوزی عکس آرایشگاه 18 داستان کوتاه ملاقات کوتاه عکس آرایشگاه 19 داستان کوتاه مونوکسید کربن عکس آرایشگاه 20 داستان کوتاه سفربه اسیا عکس سفر به آسیا 21 داستان کوتاه دانش اموزان پسر عکس دانش آموزان پسر 22 داستان کوتاه دکمه سست عکس رکمه ی سست 23 داستان پشته کاغذ عکس یک پشته کاغذ 24 داستان کوتاه مسواک زدن و نخ دندان کشیدن عکس مسواک زدن ونخ دندان کشیدن 25 داستان کوتاه بزرگ کردن بچه ها عکس بزرگ کردن بچه ها 26 داستان کوتاه توالت تمیز عکس توالت تمیز 27 داستان کوتاه نامه ی عاشقانه عکس نامه ی عاشقانه 28 داستان کوتاه اسپوک پدرش را نجات داد عکس اسپوک پدرش را نجات داد 29 داستان کوتاه حمله پرندگان عکس حمله ی پرندگان 30 داستان کوتاه دزدی در روز روشن عکس دزدی در روز روشن 31 داستان کوتاه کوتاه موتور سوار عکس موتور سوار 32 داستان کوتاه جدا شدن عکس جدا شدن 33 داستان کوتاه مدل مشهور می میرد عکس مدل مشهور می میرد 34 داستان کوتاه چرخ دستی های خرید در همه جا عکس چرخ دستی های خرید در همه جا 35 داستان کوتاه چهار گلو شکافته شده عکس چهار گلو شکافته شده 36 داستان کوتاه فریب یا درمان عکس فریب یا درمان 37 داستان کوتاه دوست دخ... حسود عکس دوست حسود 38 داستان کوتاه شهرهایی که از طوفان برف آسیب دیدند عکس شهرهایی که از طوفان برف آسیب دیدند 39 داستان کوتاه دوست د-خ-ت-ر حسود 2 عکس دوست حسود 2 40 داستان کوتاه او پسرش را دوست دارد عکس او پسرش را دوست دارد 41 داستان کوتاه معاینه دکتر عکس معاینه ی دکتر 42 داستان کوتاه بیمارستان ها باعث میشه که شما مریض شوید عکس بیمارستان ها باعث میشه که شما مریض شوید 43 داستان کوتاه زبان انگلیسی خیلی سخته عکس زبان انگلیسی خیلی سخته 44 داستان کوتاه ستاره های هالیوود و گردشگران عکس ستاره های هالیوود و گردشگران 45 داستان کوتاه مارمولک تلویزیونی شرکت جیکو عکس مارمولک تلویزیونی شرکت جیکو 46 داستان کوتاه قانون و نظم در لس آنجلس عکس قانون ونظم 47 داستان کوتاه تخریب عراق عکس تخریب عراق 48 داستان کوتاه آیا شما این مرد را دیده اید؟ عکس آیا شما این مرد را دیده اید 49 داستان کوتاه گزارش ترافیک لس آنجلس عکس گزارش ترافیک 50 داستان کوتاه خبرهای رادیو لس آنجلس عکس خبرهای رادیو 51 داستان کوتاه کامیون جمع آوری زباله عکس کامیون جمع آوری زباله 52 داستان کوتاه اوّلین تصادف رانندگی او عکس اولین تصادف رانندگی او 53 داستان کوتاه تو  مدیر خوبی نیستی! عکس تو مدیر خوبی نیستی 54 داستان کوتاه من تو را تحت پوشش خواهم گرفت عکس من تو را تحت پوشش خواهم گرفت 55 داستان کوتاه پاریس هیلتون به زندان لس آنجلس رفت عکس پاریس هیلتون به زندان لس آنجلس رفت 56 داستان کوتاه یک سال بدون تلویزیون عکس یک سال بدون تلویزیون 57 داستان کوتاه بیا مقداری رنگ بخریم عکس بیا مقداری رنگ بخریم 58 داستان کوتاه من برای مشتریام آب احتیاج دارم عکس من برای مشتریام آب احتیاج دارم 59 داستان کوتاه خواباندن بانی عکس خواباندن 60 داستان کوتاه باتری این ماشین کجاست؟ عکس باتری این ماشین کجاست؟ 61 داستان کوتاه اگه واقعا منو دوست داری... html>

/ 0 نظر / 24 بازدید