بودجه بندی 93-92

جدول بودجه بندی پیشنهادی پایه سوم و هفتم در سال تحصیلی 93-92

ماه 
دروس مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت پایه سوم 1-15 16-29 30-40 مرور درس و 
امتحان شفاهی
41-53 54-65 66-72 نیمه اول73-78
نیمه دوم مرور درس و
امتحان شفاهی
پایه اول 2-9 10-17 18-27 امتحان شفاهی و
کتبی
28-33 34-40 41-43 نیمه اول 44-47
نیمه دوم امتحان شفاهی
/ 4 نظر / 3 بازدید
گروه زبان

سلام .ممنون از نظرات شما.وب شما هم عالیه .[گل][گل]

احسان نیا

بندگی کن تاکه سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند سر بنه در کف ، برو در کوى دوست تا چو اسماعیل ، قربانت کنند بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنند عیدتون مبارک[سبز]

احسان نیا

بر پیکر عالم وجود جان آمد صد شکر که امتحان به پایان آمد از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . . .عیدتون مبارک [گل][گل][گل][گل]

رضا

سلام این بودجه بندی رسمیه یا نظر خودتان؟