طرز قرار گرفتن صفات در زبان انگلیسی

طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم

ترتیب قرار گرفتن صفات پیش از اسم در زبان انگلیسی طبق الگوی زیر می باشد.

اسم + جنس (نوع) + ملیّت + رنگ + اندازه + عدد

I have two big colorful Persian wooden carpets.

نکته 1:

صفات اشاره

 this – that – these – those

و حرف تعریف the

و نیز صفات ملکی my – your

 , …

الف) بر دیگر صفات مقدم هستند.

ب) با یکدیگر بکار نمیروند.

- The three good student

- This sweet red roses

- My poor old dog

در جملات بالا کلمات the – this – my قبل از صفات دیگر بکار رفته اند.

نکته 2: سه واژه all ، both و half مقدم بر صفات ملکی و حرف تعریف the استفاده میشوند.

- all the boys

- both my eyes

- all her books

نکته 3:

واژه half

مقدم بر a و an می باشد.

- half a minute

- half an hour

1) Which sentence is grammatically wrong?

a) Don’t look at the people sitting over there.

b) Our brain can keep a record of past events.

c) The cars that are sold are very expensive.

d) The new Japanese blue car will become cheaper.

ترتیب قرار گرفتن صفات در گزینه d اشتباه است. رنگ باید قبل از ملیت قرار بگیرد پس گزینه d از نظر گرامری غلط است و باید جمله به این صورت باشد:

The new blue Japanese car will be come cheaper.

2) Which sentence is grammatically right?

a) The white large cotton shirt was very beautiful.

b) The large white cotton shirt was very beautiful.

c) The cotton white large shirt was very beautiful.

d) The beautiful cotton white shirt was very large.

گزینه b درست است. ترتیب قرار گرفتن صفات صحیح است.

3) A: Do you have a watch?

B: yes, I have ……………….

a) an old gold watch           c) an old watch gold

b) a gold ol
d watch             d) a watch gold old

 

منبع: www.majazionline.ir

/ 2 نظر / 353 بازدید
ابوالفضل ضرغامی

باسلام. وبلاگ تون عالیه جناب آقای بتویی و مطالب خیلی خوبی داره باتشکر. ابوالفضل ضرغامی http://englishzarghami.blogfa.com/

سنگ آنتیک

سلام وبلاگ خوبی دارید بهتون تبریک میگم ممنونم از زحماتتون دوست عزیز