نمونه سوالات آزمون ورودی مدارس خاص


نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 82   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 83   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 84   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 85   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 86   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 87   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 88   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 89   نمونه سؤالهای آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی سال 90   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-شیمی   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-دینی   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-دینی نمونه دوم   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-ریاضی   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-ریاضی نمونه دوم   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-فیزیک   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-فیزیک نمونه دوم   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-زیست شناسی   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-ادبیات فارسی   سوالات آزمون ورودی مدارس سوم دبیرستان (سنندج)-ادبیات فارسی نمونه دوم  

آزمون نمونه دولتی و استعدادهای درخشان مخصوص پایه ششم-ریاضی آزمون نمونه دولتی و استعدادهای درخشان مخصوص پایه ششم-تعلیمات اجتماعی و علوم آزمون نمونه دولتی و استعدادهای درخشان مخصوص پایه ششم-ادبیات فارسی آزمون نمونه دولتی و استعدادهای درخشان مخصوص پایه ششم-هدیه های آسمانی و قرآن

سوالات و کلید آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعداد های درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی 93-92 (استان گلستان)   آزمون پیشرفت تحصیلی سوم راهنمایی91-92 (بخش اول)   آزمون پیشرفت تحصیلی سوم راهنمایی91-92 (بخش دوم)   سوالات آزمون ورودی مدارس راهنمایی(استعداد درخشان/شاهد/نمونه دولتی) استان فارس-1392   آزمون ورودی پایه دوم راهنمایی مدارس (استعدادهای درخشان-نمونه دولتی)-سال تحصیلی 92-91  

آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان-سال 1382   آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان-سال 1383   آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان-سال 1384   آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان-سال 1385   آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان-سال 1386   آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان-سال 1387   آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان-سال 1388   آزمون ورود به دوره متوسطه استعدادهای درخشان( تیزهوشان) استان گلستان- سال 91-90   سوالات و کلید آزمون ورودی رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان های استعداد درخشان سال 93-92 (استان گلستان)   آزمون ورودی دوم انسانی مراکز استعدادهای درخشان (استان فارس)   سوالات و کلید آزمون ورودی دبیرستان و هنرستان های فنی و حرفه ای استعداد های درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی 93-92 (استان گلستان)   سوالات پیشرفت تحصیلی دبیرستان سراسر کشور-92-1391 (بخش اول)   سوالات پیشرفت تحصیلی دبیرستان سراسر کشور-92-1391 (بخش دوم)   سوالات آزمون ورودی مدارس متوسطه (استعداد درخشان/شاهد/نمونه دولتی) استان فارس-1392   آزمون ورودی دوره متوسطه مدارس (استعدادهای درخشان-نمونه دولتی)-سال تحصیلی 92-91  

/ 0 نظر / 27 بازدید