برخی علائم اختصاری مهم در انگلیسی

متضاد  antonym بعد از میلاد  Anno Domini AD قبل از ظهر  ante meridiem a.m. قبل از میلاد  before Christ      BC        

شرکت 

company Co. برای مثال  for example e.g. به خصوص   especially     esp.        و غیره  et cetra etc.

یعنی، بدین

معنی که 

that is i.e. کیلو گرم  kilogram kg کیلو متر  kilometer km بعد از ظهر  post meridiem p.m. اسم خاص  proper noun  PN اسم مفعول  Past participle  PP مترادف  synonym  S کسی  somebody  sb چیزی  something  sth خیابان  street  St. شماره تلفن  telephone number  Tel. بریتانیا  United Kingdom  UK

سازمان ملل

متحد 

United Nations  UN

ایالات متحده

آمریکا 

United States of America  USA    

 

صفت adjective adj.     قید adverb adv.     حرف ربط conjuction  conj.     اسم noun n.    حرف اضافه preposition  prep.    ضمیر pronoun   pron.      فعل verb v.  

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
فرزاد

سلام ميشود جواب 7 درس اول كتاب كار family and friends 4 بنويسيد ممنونم براي جواب سوالم به ايميلم پاسخ دهيد با تشكر فراوان[گل][لبخند][تایید][دست][خداحافظ]

kiara

hello.your blog is really useful.visit my web please.its about english.i linked you.link me please and when you linked write me a comment.